Szkolenia dla transportu

Sprawdź aktualną ofertę naszych kursów dla branży transportowej.

Kurs I

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym (CPC)

Szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym, które wraz z egzaminem umożliwiają spełnienie podstawowego warunku uzyskania licencji przewoźnika drogowego. Certfikat można uzyskać, posiadając wymaganą przepisami wiedzę, a ponadto należy zdać egzamin przed Komisją Państwową powołaną Decyzją Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Kurs II

Zasady prawidłowego załadunku pojazdu i mocowania ładunku ON-LINE (e-learning)

Szkolenie to przewidziane jest dla nadawców, odbiorców, załadowców, spedytorów, przewoźników, kierowców oraz magazynierów magazynów produkcyjnych, spedycyjnych i logistycznych. Zadaniem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami prawidłowego i zgodnego z przepisami załadunku pojazdów i skutecznego mocowania ładunków na pojeździe.

Kurs III

Przewozy artykułów żywnościowych ON-LINE (e-learning)

Niniejsze szkolenie umożliwia wszystkim osobom pracującym przy żywności, w tym także przewoźnikom i kierowcom przewożących tę żywność, zapoznanie się z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w dystrybucji i przewozach żywności, w tym również z nałożonymi obowiązkami i odpowiedzialnością.

Kurs IV

Przewozy nienormatywne ON-LINE (e-learning)

Szkolenie umożliwia osobom organizującym przewozy nienormatywne i kierowcom realizującym te przewozy, zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi przewozów nienormatywnych oraz poznanie ciążących na nich obowiązków i odpowiedzialności.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym (CPC) - kurs online