Przewozy nienormatywne ON-LINE (e-learning)

Szkolenie "Przewozy nienormatywne" umożliwia osobom organizującym przewozy nienormatywne i kierowcom realizującym te przewozy, zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi przewozów nienormatywnych oraz poznanie ciążących na nich obowiązków i odpowiedzialności.

Szkolenie w systemie internetowym osoba szkolona odbywa we własnym domu. Otrzymuje ona swój kod użytkownika (login) i hasło dostępu (hasło).

Wymagania:

 • komputer, dostęp do internetu,
 • głośniki lub słuchawki przy komputerze (do słuchania wykładu),
 • podstawowa znajomość obsługi komputera.

 

Cena szkolenia: 307,50 zł
Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Czas dostępu do szkolenia: 5 dni od dnia ustalonego z osobą szkoloną.

 

Program szkolenia:

Moduł 1 - Informacje wstępne

 • Podstawy prawne wykonywanie przewozów nienormatywnych
 • Definicja przewozu normatywnego i charakterystyka jego parametrów
 • Definicja przewozu nienormatywnego i podstawowych pojęć występujących w przewozach nienormatywnych
 • Właściwości przewozu nienormatywnego
 • Wpływ rodzaju drogi na kwalifikację przewozu nienormatywnego

Moduł 2 - Pojazdy nienormatywne

 • Rodzaje pojazdów, naczep i przyczep nienormatywnych oraz ich omówienie
 • Zasady dopuszczanie do ruchu pojazdu nienormatywnego
 • Uzyskiwanie odstępstwa od warunków technicznych spełnianych wymaganych wobec pojazdów
 • Homologacja typu pojazdów nienormatywnych i jej omówienie

Moduł 3 - Zezwolenia na wykonywanie przewozów nienormatywnych

 • Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego
 • Kategorie zezwoleń na przewozy nienormatywne i ich omówienie
 • Warunki przejazdu przewozu nienormatywnego

Moduł 4 - Organizacja przewozów nienormatywnych

 • Problemy związane z organizacją i realizacją przewozów nienormatywnych
 • Zasady i etapy organizacji przewozów nienormatywnych
 • Czynności poprzedzające przewóz, a w tym rozpoznanie zadania przewozowego, dobór środka transportu i trasy przewozu, urządzeń i narzędzi do obsługi procesu, mocowania i zabezpieczenia ładunku, ekipy załadunkowej i wyładunkowej
 • Uzyskanie zezwolenia na przewóz nienormatywny
 • Opracowanie technologii transportu i przygotowanie dokumentacji
 • Warunki i zasady pilotowania przewozu nienormatywnego
 • Załadunek, przewóz i rozładunek ładunku nienormatywnego
 • Film pokazowy

Moduł 5 - Przewozy nienormatywne w transporcie kombinowanym

 • Definicja transportu kombinowanego
 • Dlaczego transport kombinowany jest preferowany w przewozach nienormatywnych?
 • Przykłady nienormatywnych przewozów w transporcie kolejowym, wodnym śródlądowym, morskim i lotniczym, film

Moduł 6 - Kontrole drogowe przewozów nienormatywnych

 • Kiedy jest dozwolony przewóz nienormatywny?
 • Organy mające uprawnienia do kontroli przewozów nienormatywnych i ich omówienie
 • Obowiązki kierowcy w zakresie przewozów nienormatywnych
 • Co sprawdzają organy kontrolne w czasie kontroli przewozów nienormatywnych?
 • Sankcje za brak przestrzegania przepisów w przewozach nienormatywnych
 • Przykłady kontroli przewozów nienormatywnych, film

Moduł 7 - Filmy

Filmy prezentujące nagrane przez przewoźników ilustrujące przebieg realizacji rzeczywiście wykonanych przewozów nienormatywnych.

Moduł 8 - Słownik podstawowych pojęć dotyczących przewozów nienormatywnych

Omówienie podstawowych definicji i pojęć dotyczących przewozów nienormatywnych.

Moduł 9 - Testy ćwiczebne

Testy ćwiczebne sprawdzające stan wiedzy osoby szkolonej nabytej na szkoleniu.

Moduł 10 - Testy

Test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia.

Zapisz się lub poznaj szczegóły tego kursu.

zadzwoń do nas
zapytaj