Zasady prawidłowego załadunku pojazdu i mocowania ładunku ON-LINE (e-learning)

Szkolenie "Zasady prawidłowego załadunku pojazdu i mocowania ładunku" przewidziane jest dla nadawców, odbiorców, załadowców, spedytorów, przewoźników, kierowców oraz magazynierów magazynów produkcyjnych, spedycyjnych i logistycznych. Zadaniem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami prawidłowego i zgodnego z przepisami załadunku pojazdów i skutecznego mocowania ładunków na pojeździe.

Szkolenie w systemie internetowym osoba szkolona odbywa w własnym domu. Otrzymuje ona swój kod użytkownika (login) i hasło dostępu (hasło).

Wymagania:

 • komputer, dostęp do internetu,
 • głośniki lub słuchawki przy komputerze (do słuchania wykładu),
 • podstawowa znajomość obsługi komputera.

 

Cena szkolenia: 393,60 zł
Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Czas dostępu do szkolenia: 5 dni od dnia ustalonego z osobą szkoloną.

 

Odpowiedzialność za prawidłowy załadunek pojazdu oraz skuteczne mocowanie na nim ładunku ponosi: nadawca, odbiorca, załadowca i spedytor - podczas załadunku pojazdu, przewoźnik i kierowca - w czasie przewozu ładunku.

Skutkami braku tej odpowiedzialności są zagrożenie w ruchu drogowym (możliwość zgubienia ładunku podczas jazdy) i przeciążenia dróg (przekroczenie masy całkowitej pojazdu i nacisków osi pojazdu na jezdnię). Za brak przestrzegania tych zasad organy kontrolne mogą nakładać kary grzywny w wysokości do 40 000 złotych, a za negatywne skutki w ruchu drogowym grożą również sankcje w postaci aresztu i pozbawienia wolności.

Program szkolenia:

Moduł 1 - Bezpieczeństwo przewozu

Bezpieczeństwo drogowe i eksploatacyjne transportu ładunków - omówienie

Moduł 2 - Obowiązki uczestników przewozu

 • Obowiązki i odpowiedzialność załadowcy pojazdu (nadawcy, odbiorcy lub spedytora), przewoźnika i kierowcy w zakresie załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków
 • Przepisy w sprawie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie drogowym

Moduł 3 - Ograniczenia w ładowaniu pojazdów

Ograniczenia w ładowaniu pojazdów spowodowane ograniczeniami konstrukcji dróg oraz ograniczeniami wynikającymi z sił bezwładności generowanych przez styl jazdy kierowców

Moduł 4 - Prawo podatkowe

Rodzaje i omówienie rodzajów podatków i opłat występujących w transporcie drogowym.

Moduł 5 - Siły bezwładności i ich działanie

 • Pojęcie sił bezwładności, skąd się biorą i jakie są skutki ich działania
 • Sposoby minimalizowania działania siła bezwładności
 • Plan ładowania pojazdu i jego zastosowanie w ładowaniu pojazdu

Moduł 6 - Rodzaje mocowania ładunków

 • Zasady dopuszczania do sposobów mocowania ładunków
 • Mocowanie blokowe, dociskowe, odciągowe i mieszane

Moduł 7 - Osprzęt mocujący i jego rodzaje

 • Omówienie rodzajów sprzętu mocującego
 • Materiały sztauerskie w mocowaniu blokowym
 • Pasy w mocowaniu dociskowym
 • Pasy, łańcuchy i liny w mocowaniu odciągowym
 • Pomocniczy osprzęt mocujący
 • Masy całkowite, naciski osi, przeglądy techniczne, normy ekologiczne pojazdów

Moduł 8 - Obliczanie ilości pasów w mocowaniu dociskowym

Zasady wyliczania metodą rachunkową, tablicową i szablonową ilości pasów mocujących w mocowaniu dociskowym zabezpieczających ładunek przed przemieszczaniem i przewróceniem się ładunku w czasie jazdy pojazdu, przykłady

Moduł 9 - Mocowanie odciągów w mocowaniu odciągowym

Zasady wyliczania metodą rachunkową, tablicową i szablonową wytrzymałości odciągów w mocowaniu odciągowym zabezpieczających ładunek przed przemieszczaniem i przewróceniem się ładunku w czasie jazdy pojazdu, przykłady

Moduł 10 - Zalecenia IRU w zakresie mocowania ładunków na pojazdach

Omówienie zaleceń Unii Transportu Drogowego w zakresie mocowania ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu

Moduł 11 - Film pokazujący zasady prawidłowego mocowania ładunków na pojazdach

Moduł 12 - Słownik podstawowych pojęć dotyczących załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków

Podstawowe pojęcia w załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków

Moduł 13 - Testy ćwiczebne

Testy ćwiczebne sprawdzające stan wiedzy osoby szkolonej nabytej na szkoleniu

Moduł 14 - Test egzaminacyjny

Test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia

Zapisz się lub poznaj szczegóły tego kursu.

zadzwoń do nas
zapytaj