Przewozy artykułów żywnościowych ON-LINE (e-learning)

Szkolenie "Przewozy artykułów żywnościowych" umożliwia wszystkim osobom pracującym przy żywności, w tym także przewoźnikom i kierowcom przewożących tę żywność, zapoznanie się z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w dystrybucji i przewozach żywności, w tym również z nałożonymi obowiązkami i odpowiedzialnością.

Szkolenie w systemie internetowym osoba szkolona odbywa we własnym domu. Otrzymuje ona swój kod użytkownika (login) i hasło dostępu (hasło).

Wymagania:

 • komputer, dostęp do internetu,
 • głośniki lub słuchawki przy komputerze (do słuchania wykładu),
 • podstawowa znajomość obsługi komputera.

 

Cena szkolenia: 393,60 zł
Czas trwania szkolenia: 7 godzin
Czas dostępu do szkolenia: 5 dni od dnia ustalonego z osobą szkoloną.

 

Przewozy artykułów żywnościowym podlegają szczególnym wymaganiom i kontroli ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa żywności i ochrony jej jakości. Zaniechania tych wymagań jest niebezpieczne dla ludności i może skutkować masowym zatruciami i epidemiami.

Z tych względów przewożenie żywności obliguje wszystkie podmioty mające do czynienia z produkcją, przetwórstwem, dystrybucją i transportem żywności do poddania się tym rygorom, co wiąże się z uzyskiwaniem określonych zezwoleń, certyfikatów, wdrażania określonych systemów oraz prowadzenia ciągłych kontroli wewnętrznych i poddawania się kontrolom zewnętrznym.

 

Program szkolenia:

Moduł 1 - Informacje wstępne

Podstawy prawne produkcji i transportu artykułów żywnościowych i podstawowe definicje- omówienie.

Moduł 2 - Zagrożenie występujące w produkcji i transporcie żywności

 • Pojęcie żywności niebezpiecznej
 • Rodzaje występujących w żywności zagrożeń oraz ich omówienie (zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i GMO)

Moduł 3 - Żywność ekologiczna

 • Pojęcie żywności ekologicznej i przepisy prawa ją regulujące
 • Różnice między żywnością ekologiczną, a żywnością konwencjonalną

Moduł 4 - Technologie konserwowania żywności

 • Przyczyny psucia się żywności
 • Metody utrwalania żywności (fizyczne, osmoaktywne, chemiczne, biologiczne i niekonwencjonalne) oraz ich omówienie

Moduł 5 - Systemy bezpieczeństwa żywności

 • Cel i rola systemów bezpieczeństwa żywności
 • Systemy GAP, GHP, GMP i HACCP i ich omówienie
 • Nadzór nad bezpieczeństwem żywności audyty wewnętrzne, zewnętrzne i kontrole państwowe)
 • Zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

Moduł 6 - Systemy jakości żywności

 • Cel i zadania systemów jakości żywności
 • Systemy jakości związane z bezpieczeństwem żywności (QACP, ISO 9001 i TQM) oraz związane z ochroną jakości żywności (unijne systemy Chronionej Nazwy Pochodzenia, Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności oraz Chronionego Oznaczenia Geograficznego)
 • Polskie i regionalne systemy jakości żywności

Moduł 7 - Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się

 • Konwencja ATP
 • Definicja artykułu żywnościowego szybko psującego się
 • Przewozy w temperaturze kontrolowanej
 • Wymagania wobec pojazdów przewożących artykuły żywnościowe szybko psujące się
 • Rodzaje pojazdów do przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się, terminy ich badań i ich oznakowanie
 • Samochodowe urządzenia chłodnicze i ogrzewcze
 • Urządzenia kontroli i rejestracji temperatury wewnątrz nadwozia
 • Obowiązki przewoźnika i kierowcy wykonującego przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się

Moduł 8 - Organizacja transportu żywności

 • Przygotowanie pojazdu
 • Opakowania transportowe żywności
 • Załadunek pojazdu
 • Przewóz żywności
 • Rozładunek pojazdu
 • Czyszczenie i dezynfekcja pojazdu
 • Kontrole wewnętrzne stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego w przewozach artykułów żywnościowych

Moduł 9 - Warunki transportu wybranych grup żywności

Zasady przewozu mięsa surowego (świeżego), wyrobów garmażeryjnych, pieczywa, ryb, mleka i produktów mlecznych, jaj, materiałów sypkich i suchych luzem, napojów, koncentratów spożywczych oraz owoców i warzyw.

Moduł 10 - Wymagania wobec kierowców

Wymagania, jakie musi spełnić kierowca w przewozie artykułów żywnościowych

Moduł 11 - Dokumenty

Omówienie dokumentacji wymaganej w przewozie artykułów żywnościowych

Moduł 12 - Słownik podstawowych pojęć dotyczących przewozów żywności

Słownik podstawowych pojęć dotyczących przewozów żywności

Moduł 13 - Testy ćwiczebne

Testy ćwiczebne sprawdzające stan wiedzy osoby szkolonej nabytej na szkoleniu oraz test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia

Moduł 14 - Test egzaminacyjny

Test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia

Zapisz się lub poznaj szczegóły tego kursu.

zadzwoń do nas
zapytaj